Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 mars 2019

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY*

2 619 389             10,9%                

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 321 655             5,5%                

 FELDTHUS, THOMAS**

1 220 000             5,1%                

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

988 437             4,1%                

 CHRISTOPHERSEN, PALLE

820 000             3,4%                

 BRÄSTRUP, CLAUS

735 700             3,1%                

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

693 633             2,9%                

 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD

639 893             2,7%                

 NA***

538 678             2,3%                

 NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB

530 732             2,2%                

 Övriga ägare

13 814 363             57,7%                

 Totalt

23 922 480           

100%               

*Inkluderar vd Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier                                                                                                                                                  **Exklusive 650 000 aktier lånade till Nice & Green under konvertibla obligations avtal daterat 31 december 2017                                                ***Physical persons