Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 augusti 2020

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 EUROCLEAR BANK S.A/N.V, W8-IMY *

22 924 113             37,55%                   

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY **

3 806 046             6,23%                   

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

2 242 964             3,67%                   

 FJÄRDE AP FONDEN

1 886 792             3,09%                   

 FELDTHUS, THOMAS

1 726 271             2,83%                   

 TREDJE AP-FONDEN

1 450 453             2,38%                   

 ANDRA AP-FONDEN

1 176 442             1,93%                   

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

965 913             1,58%                   

 NA ***

922 500             1,51%                   

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

873 179             1,43%                   

 Övriga ägare (7 965)

23 069 017             37,79%                   

 Totalt

61 043 690           

100%                 

 

*Den här posten är hänförlig till den riktade nyemissionen i augusti 2020 ("Nyemissionen"), eftersom ett antal av de amerikanska och internationella specialisterna inte finns listade under eget namn i den av Euroclear förda aktieboken (bland andra RA Capital Management, Pontifax Venture Capital och New Leaf Venture Partners). Antalet aktier som anges under denna post svarar ungefär mot det antal aktier som denna typ av investerare tilldelats i den riktade nyemissionen.

**Inkluderar CSO Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier

***Fysiske personer