Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 mars 2018

 Aktieägare

Antal aktier

  ägande och röster 

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY*

2 602 158        

11,8%           

 FELDTHUS, THOMAS**

1 220 000          5,5%           

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 157 434          5,2%           

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

1 003 437          4,5%           

 CHRISTOPHERSEN, PALLE

820 000          3,7%           

 BRÄSTRUP, CLAUS

735 700          3,3%           

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

571 153          2,6%           

 BANQUE PICTET & CIE SA, W8IMY (WITHOUT P.R.)

451 550          2,0%           

 SIX SIS AG, W8IMY

406 626          1,8%           

 SV HANDELSBANKEN COPENHAGEN BRANCH, CLIENTS ACCOUNT

405 651          1,8%           

 Övriga ägare

12 683 626          57,5%           

 Totalt

22 057 335        

100%          

 *Inkluderar vd Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier                                                                                                                                        **Exklusive 650 000 aktier lånade till Nice & Green under konvertibla obligations avtal daterat 31 december 2017