Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 december 2017

  Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 BNY MELLON SA/NV, W8IMY*

2 691 296      

12,4%         

 Thomas Feldthus

1 870 000       8,6%         

 Avanza Pension Försäkringsaktiebolaget

1 157 037       5,3%         

 Leif Andersson Consulting ApS

1 003 437       4,6%         

 Palle Christophersen

820 000       3,8%         

 Claus Bræstrup

735 700       3,4%         

 Nordnet Pensionsförsäkring AB

596 994       2,7%         

 SIX SIS AG, W8IMY

406 309       1,9%         

 Svenska Handelsbanken Copenhagen

405 736       1,9%         

 Janus Schreiber Larsen

400 000       1,8%         

 Other shareholders

11 676 011       53,7%         

 Totalt

21 762 520     

100%        

 *Inkluderar vd Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier