Ägarstruktur

Största aktieägare per den 30 september 2019

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY*

2 669 422             9,4%                

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 724 864             6,1%                

 FELDTHUS, THOMAS**

1 220 000             4,3%                

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

973 666             3,4%                

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

871 848             3,1%                

 CHRISTOPHERSEN, PALLE

820 000             2,9%                

 BRÄSTRUP, CLAUS

735 700             2,6%                

 NA***

683 259             2,4%                

 CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD

650 000             2,3%                

 NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB

625 910             2,2%                

 Övriga ägare (6 482)

17 433 772             61,4%                

 Totalt

28 408 441           

100%               

*Inkluderar vd Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier                                                                                                                             **Exklusive 650 000 aktier lånade till Nice & Green under konvertibla obligations avtal daterat 31 december 2017                                   ***Physical persons