Ägarstruktur

Största aktieägare per den 30 juni 2018

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY*

2 598 553          

11,6%             

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 258 088            5,6%              

 FELDTHUS, THOMAS**

1 220 000            5,4%              

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

1 003 437            4,5%              

 CHRISTOPHERSEN, PALLE

820 000            3,7%              

 BRÄSTRUP, CLAUS

735 700            3,3%              

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

621 960            2,8%              

 SIX SIS AG, W8IMY

512 695            2,3%              

 NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB

440 670            2,0%              

 NA***

431 380            1,9%              

 Övriga ägare

12 803 864            57,0%              

 Totalt

22 446 347          

100%             

 *Inkluderar vd Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier                                                                                                                                        **Exklusive 650 000 aktier lånade till Nice & Green under konvertibla obligations avtal daterat 31 december 2017                                               ***Fysiske personer