Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 mars 2020

 Aktieägare

Antal aktier

Ägande och röster

 BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY*

2 660 964             9,0%                   

 FELDTHUS, THOMAS

1 860 240             6,3%                   

 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION

1 730 597             5,9%                   

 LEIF ANDERSSON CONSULTING APS

873 179             3,0%                   

 NA**

829 416             2,8%                   

 CHRISTOPHERSEN, PALLE

812 968             2,8%                   

 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB

759 344             2,6%                   

 BRÄSTRUP, CLAUS TYCHO

735 700             2,5%                   

 NORDEA LIVFÖRSÄKRING SVERIGE AB

659 481             2,2%                   

 BNY MELLON SA/NV FRKN JYSKE BANK, W8IMY

591 034             2,0%                   

 Övriga ägare (6 048)

17 899 596             60,9%                   

 Totalt

29 412 519           

100%                 

 

*Inkluderar CSO Jørgen Drejers innehav av 2 344 711 aktier

**Fysiske personer