Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 oktober 2020

 Aktieägare

Antal aktier

  Ägande och röster  

 RA CAPITAL MANAGEMENT 

11 608 906           18,6%                  

 PONTIFAX VENTURE CAPITAL

4 716 981           7,7%                  

 AVANZA PENSION

2 656 377           4,3%                  

 JØRGEN DREJER

2 344 711           3,8%                  

 NEW LEAF VENTURES

2 358 490           3,8%                  

 TREDJE AP FONDEN

1 886 792           3,0%                  

 FJÄRDE AP FONDEN

1 886 792           3,0%                  

 THOMAS FELDTHUS

1 726 271           2,8%                  

 ARCTIC FUND MANAGEMENT

1 115 094           1,8%                  

 NA *

976 362           1,6%                  

 ÖVRIGA ÄGARE (8 352)

31 096 055             49,6%                  

 Total

62 372 831        

100%                

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 

*Fysiska personer