Ägarstruktur

Största aktieägare per den 31 januari 2021

 Aktieägare

Antal aktier

  Ägande och röster  

 RA CAPITAL MANAGEMENT 

11 608 906           18,6%                  

 PONTIFAX VENTURE CAPITAL

4 716 981           7,7%                  

 AVANZA PENSION

2 595 749           4,2%                  

 NEW LEAF VENTURES 

2 358 490           3,8%                  

 JØRGEN DREJER

2 354 711           3,8%                  

FJÄRDE AP FONDEN

2 317 355           3,7%                  

 TREDJE AP FONDEN

1 886 792           3,0%                  

 THOMAS FELDTHUS

1 615 323           2,6%                  

 NORDNET PENSION INSURANCE

1 287 333           2,1%                  

 INDIVIDUELL AKTIEÄGARE*

927 161           1,5%                  

 ÖVRIGA ÄGARE 

30 704 030             49,2%                  

 Total

62 372 831        

100%                

 

Källa: Monitor från Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från olika källor, inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. 
*Privatperson, namn ej offentliggjort