Finansiella rapporter

 

2020

     

Delårsrapport Q3 2020

     

Delårsrapport Q2 2020

     

Delårsrapport Q1 2020

     

2019

     

Årsredovisning 2019

     

Bokslutskommuniké 2019

     

Delårsrapport Q3 2019

     

Delårsrapport Q2 2019

     

Prospekt 2019

     

Sammanfattning av Prospekt 2019 (på danska)

     

Delårsrapport Q1 2019

     

2018

     

Årsredovisning 2018

     

Bokslutskommuniké 2018

     

Delårsrapport Q3 2018

     

Delårsrapport Q2 2018

     

Delårsrapport Q1 2018

     

2017

     

Årsredovisning 2017

     

Bokslutskommuniké 2017

     

Delårsrapport Q3 2017

     

Delårsrapport Q2 2017

     

Prospekt 2017

     

Delårsrapport Q1 2017

     

2016

     

Årsredovisning 2016

     

Bokslutskommuniké 2016

     

Delårsrapport Q3 2016

     

Delårsrapport Q2 2016

     

Delårsrapport Q1 2016

     

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Premier

     

2015

     

Årsredovisning 2015

     

Bokslutskommuniké 2015

     

Delårsrapport Q3 2015

     

Delårsrapport Q2 2015

     

Delårsrapport Q1 2015

     

Prospekt Q4 2015

     

Tillägg till Prospekt Q1 2015

     

Prospekt Q1 2015

     

2014

     

Årsredovisning 2014

     

Bokslutskommuniké 2014

     

Delårsrapport Q3 2014

     

Delårsrapport Q2 2014

     

Memorandum inför listning på AktieTorget

     

Finansiell översikt från det danska dotterbolaget Aniona ApS

     

2013

     

Årsredovisning 2013 Aniona ApS (på danska och engelska)