Finansiell kalender

Datum

Rapport

14 nov 2018

Delårsrapport Q3

21 feb 2019

Bokslutskommuniké 2018