Finansiell kalender

mars 17, 2021 kl 8:00 CET:  

Bokslutskommuniké 2020

maj 26, 2021 kl 8:00 CET:  

Delårsrapport Q1

maj 26, 2021 :  

Årsstämma

augusti 26, 2021 kl 8:00 CET:  

Delårsrapport Q2

november 18, 2021 kl 8:00 CET:  

Delårsrapport Q3

februari 24, 2022 kl 8:00 CET:  

Bokslutskommuniké 2021