Finansiell kalender

Datum

21 aug 2019

Delårsrapport Q2

13 nov 2019

Delårsrapport Q3

20 feb 2020

Bokslutskommuniké 2019