Finansieringsavtal baserat på konvertibler

Saniona ingick ett finansieringsavtal baserat på konvertibler med Nice & Green S.A. Enligt villkoren i avtalet har Nice & Green åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 72 MSEK, i enskilda trancher om 6 MSEK vardera, över en tolvmånadersperiod som kan förlängas av Saniona. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 8 procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de fem handelsdagarna före det datum då Nice & Green har skickat en begäran om konvertering till Saniona. Vidare erhåller Nice & Green en avgift för varje tranch som betalas till Saniona medan Saniona kommer att få en procentandel av nettovinsten som Nice & Green gjort relaterad till deras investering. Saniona har rätt att förlänga finansieringsavtalet med konvertibler med Nice & Green för ytterligare 72 MSEK med samma villkor, totalt 144 miljoner kronor över en tvåårsperiod.

Nedan anges antalet mottagna trancher, det konverterat beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

Datum

Tranch nr.

Erhållet belopp

Konverterat belopp

Antal aktier per konvertering

Konverterings-kurs

Utestående konvertibler

Antal aktier som skall emitteras

Antal emitterade aktier

20180115

1

6 000 000

- - -

6 000 000

- -

20180122

   

1 000 000

32 735

30,55

5 000 000

32 735

-

20180131

   

2 000 000

66 374

30,13

3 000 000

99 109

-

20180208

   

2 500 000

96 600

25,88

500 000

195 709

-

20180213

 2  6 000 000

-

-

-

6 500 000

195 709

-

20180313

   

2 500 000

99 106

25,23

4 000 000

294 815

-

20180315

3 6 000 000

-

-

-

10 000 000

294 815

-

20180327

   

-

-

-

10 000 000

-

294 815

20180416

4 6 000 000

-

-

-

16 000 000

-

294 815

20180416

   

2 500 000

105 106

23,79

13 500 000

105 106

294 815

20180502

   

2 500 000

108 348

23,07

11 000 000

213 454

294 815

20180523 5 6 000 000

-

-

-

17 000 000

213 454

294 815

20180601    

2 000 000

74 393

26,88

15 000 000

287 847

294 815

20180611    

3 000 000

101 165

29,65

12 000 000

389 012

294 815

Totalt/genomsnittligt

 

30 000 000

18 000 000

683 827

26,32

12 000 000

389 012

294 815