Finansieringsavtal baserat på konvertibler

Saniona ingick ett finansieringsavtal baserat på konvertibler med Nice & Green S.A. Enligt villkoren i avtalet har Nice & Green åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 72 MSEK, i enskilda trancher om 6 MSEK vardera, över en tolvmånadersperiod som kan förlängas av Saniona. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med 8 procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de fem handelsdagarna före det datum då Nice & Green har skickat en begäran om konvertering till Saniona. Vidare erhåller Nice & Green en avgift för varje tranch som betalas till Saniona medan Saniona kommer att få en procentandel av nettovinsten som Nice & Green gjort relaterad till deras investering. Saniona har rätt att förlänga finansieringsavtalet med konvertibler med Nice & Green för ytterligare 72 MSEK med samma villkor, totalt 144 miljoner kronor över en tvåårsperiod.

Nedan anges antalet mottagna trancher, det konverterat beloppet och antalet aktier som konverterats och emitterats enligt avtalet.

Datum

Tranch nr.

Erhållet belopp

Konverterat belopp

Antal aktier per konvertering

Konverterings-kurs

Utestående konvertibler

Antal aktier som skall emitteras

Antal emitterade aktier

20180115

1

6 000 000

- - -

6 000 000

-  

20180122

   

1 000 000

32 735

30,55

5 000 000

32 735

 

20180131

   

2 000 000

66 374

30,13

3 000 000

99 109

 

20180208

   

2 500 000

96 600

25,88

500 000

195 709

 

20180213

2

6 000 000

- - -

6 500 000

195 709

 

20180313

   

2 500 000

99 106

25,23

4 000 000

294 815

 

20180315

3

6 000 000

-

-

-

10 000 000

294 815

 

20180327

   

-

-

-

10 000 000

-

294 815

20180416

4

6 000 000

-

-

-

16 000 000

-

 

20180416

   

2 500 000

105 106

23,79

13 500 000

105 106

 

20180502

   

2 500 000

108 348

23,07

11 000 000

213 454

 

20180523

5

6 000 000

-

-

-

17 000 000

213 454

 

20180601

 

 

2 000 000

74 393

26,88

15 000 000

287 847

 

20180611

 

 

3 000 000

101 165

29,65

12 000 000

389 012

 

20180629

 

 

-

-

-

12 000 000

-

389 012

20180712

 

 

2 000 000

69 808

28,65

10 000 000

69 808

 

20180727

 

 

2 000 000

69 622

28,73

8 000 000

139 430

 

20180823

 

 

1 500 000

54 555

27,50

6 500 000

193 985

 

20180824

 

 

1 500 000

54 555

27,50

5 000 000

248 540

 

20180828

 

 

1 500 000

54 555

27,50

3 500 000

303 095

 

20180911

 

 

1 500 000

51 163

29,32

2 000 000

354 258

 

20180912

 

 

1 000 000

34 070

29,35

1 000 000

388 328

 

20180928

 

 

 

 

 

1 000 000

-

388 328

20181011

 

 

1 000 000

36 737

27,22

-

36 737

 

20181022

6

6 000 000

 

 

 

6 000 000

36 737

 

20181024

 

 

1 000 000

36 276

27,57

5 000 000

73 013

 

20181106

 

 

2 000 000

74 711

26,77

3 000 000

147 724

 

20181114

 

 

2 000 000

72 336

27,65

1 000 000

220 060

 

20181127

7

6 000 000

 

 

 

7 000 000

220 060

 

20181128

 

 

2 000 000

75 656

26,44

5 000 000

295 716

 

20181210

 

 

2 500 000

96 916

25,80

2 500 000

392 632

 

Total/Average

 

42 000 000

39 500 000

1 464 787

26,97

2 500 000

392 632

1 072 155