Vision och Mål

Vision

Saniona ska vara ett ledande bioteknikbolag med inriktning på behandling av CNS-sjukdomar, autoimmuna och metabola sjukdomar samt smärttillstånd. 

Mål

Sanionas övergripande mål är att utveckla nya behandlingar inom sjukdomar som saknar bra behandlingsalternativ idag. 

Affärsidé

Strategiskt har bolaget för avsikt att utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer (sk. särläkemedel) på egen hand och ingå samarbeten med större företag för utvecklingsprogram som syftar till att behandla mer utbredda indikationer, såsom fetma.