Strategi och Affärsmodell

Bolaget utvecklar produkter internt med målet att på egen hand få marknadsgodkännande i USA och Europa för vissa sällsynta sjukdomar där de investeringar som krävs är begränsade och de kommersiella möjligheterna framstår som mycket goda. Saniona utvecklar exempelvis för närvarande Tesomet för Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma i USA och Europa. Patienter med dessa ovanliga ätstörningar lider av extrem hyperfagi som kan leda till allvarlig fetma. Det finns ett betydande medicinskt behov av en produkt som kan erbjuda viktminskning och som kan minska hyperfagi hos dessa patienter. Marknaden för en sådan produkt kan följaktligen vara väsentlig trots att antalet patienter är relativt litet. Dessutom är de nödvändiga investeringarna för att utveckla Tesomet i dessa indikationer jämförelsevis små och det är hanterbart att bygga upp en kommersiell infrastruktur för att betjäna dessa patienter i USA och Europa.

Utöver det ingår Saniona forskningssamarbeten med läkemedelsbolag eller utvecklar produkter internt med målet att ingå samarbeten med läkemedelsbolag i ett senare skede. Strukturen på Sanionas samarbetsavtal är beroende av produkten, indikationen, investeringen och risken samt av intresset och kapaciteten hos Sanionas partners. I allmänhet tilldelar Saniona sina samarbetspartners en kommersiell licens till ett begränsat territorium eller till hela världen när bolaget fattar beslut om att utveckla en produkt i samarbete med ett läkemedelsbolag. I utbyte finansierar Sanionas partners i normalfallet framtida forsknings-och utvecklingsarbete varvid Saniona erhåller upfront-betalningar, finansiering av forskningen, milstolpsersättningar och royalties på produktförsäljning när produktkandidater kommersialiseras.