Ersättning

Ersättningspolicy för VD och andra ledande befattningshavare

2019 (antogs på årsstämman den 29 maj 2019)

2018 (antogs på årsstämman den 24 maj 2018)

2017 (antogs på årsstämman den 23 maj 2017)

2016 (antogs på årsstämman den 10 maj 2016)

 

Incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande följande incitamentsprogram: