Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat en ersättningsutskott. Ledamöterna är J. Donald deBethizy (ordförande) och Claus Bræstrup.