Verkställande ledning

Jørgen Drejer, född 1955, är styrelseledamot och VD i Saniona sedan september 2012 och är även medgrundare av Bolaget.

Utbildning och bakgrund: Doktorsexamen i neurobiologi från Köpenhamns universitet. En av medgrundarna till NeuroSearch A/S och verkade under lång tid som bolagets vice VD och forskningschef. Serieentreprenör som har varit med och grundat och bistått vid grundandet av flera bioteknikföretag, såsom bland annat NsGene A/S, Sophion Bioscience och Atonomics A/S. Medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaper och tidigare medlem av styrelsen vid det danska nationella forskningsrådet för oberoende forskning. Författare till fler än 75 vetenskapliga artiklar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i Saniona A/S. Styrelseledamot i Ellegaard Göttingen Minipigs ApS och Azign Bioscience A/S.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseordförande i Delta Reader A/S. Styrelseledamot i DELTA Dansk Lys och Elektronik, Lys & Akustik, Atonomics A/S, NsGene A/S, Origio A/S, Poseidon Pharmaceuticals A/S, ZGene A/S och Aktieselskabet af 20. November 2003.

Innehav i Saniona: 2 344 711 aktier

 

Thomas Feldthus, född 1960, är vVD och CFO i Saniona sedan september 2012 och är även medgrundare av Bolaget.

Utbildning och bakgrund: Civilingenjörsexamen från Danmarks tekniska universitet och MBA från London Business School. Medgrundare av och tidigare CFO i biotechbolaget Symphogen A/S. Tidigare CFO i läkemedelsbolaget WntResearch AB (publ). Har anskaffat mer än 200 MEUR i riskkapital och förhandlat fram flera omfattande samarbetsavtal med läkemedelsföretag innefattande upfront- och milstolpsbetalningar i intervall om 50-300 MUSD. Tidigare Investment Manager på Novo A/S och Corporate Development Manager på Novo Nordisk A/S.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i Fertilizer Invest ApS.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Styrelseledamot i Saniona AB och Saniona A/S.

Innehav i Saniona: 1 873 500 aktier (personligen och via närstående).

 

Palle Christophersen, född 1958, är CSO och medgrundare av Saniona.

Utbildning och bakgrund: Masterexamen i biologi och doktorsexamen i fysiologi från Köpenhamns universitet. Mångårig erfarenhet från forskningsarbete i elektrofysiologi och arbete som projektledare i NeuroSearch A/S. Har utvecklat bland annat NeuroPatch-systemet och upptäckte Endovion för sicklecellanemi. Under åren 2004-2011 anställd som chef för området in vitro farmakologi och medlem i NeuroSearchs ledningsgrupp under 2006. Författare till fler än 60 vetenskapliga artiklar och står bakom forskning som lett till fler än 60 patent.

Övriga pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren): Inga övriga uppdrag.

Innehav i Saniona: 820 000 aktier.