Verkställande ledning

Rami Levin, född 1969, är VD och koncernchef i Saniona.

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen i biologi och en MBA i internationell marknadsföring. Har tidigare haft kommersiella ledarroller av ökande strategisk betydelse vid Merck Serono i ett antal länder, inklusive USA, Sverige, Schweiz och Israel.

Övriga pågående uppdrag: Medlem i styrelsen för rådgivare, Life Science Cares

Tidigare uppdrag: Koncernchef i Sobi Inc., vice VD för marknadsföring i EMD Serono, Inc., verkställande direktör i Merck Group Skandinavien, global marknadschef i Merck Group

Innehav i Saniona: 0 aktier

Antal teckningsoptioner: 710 313

 

Rudolf Baumgartner, CMO och Head of Clinical Development

Utbildning: Medicinsk examen, specialiserad på invärtes medicin, lungmedicin och intensivvårdmedicin. Slutfört doktorandarbete vid Laboratory of Molecular Immunology vid National Heart and Blood Institute (NHLBI) vid National Institutes of Health (Bethesda, Maryland)

Tidigare uppdrag: Chief Medical Officer, Flatley Discovery lab. Executive Vice President och Chief Medical Officer, Inotek Pharmaceuticals. VP och Therapeutic Area Head of Respiratory and Immunology, Sepracor. Director Clinical Research, Merck & Co.

Innehav i Saniona: 0

Antal teckningsoptioner: 0

 

Jørgen Drejer, född 1955, är styrelseledamot, vice VD och CSO i Saniona och är även medgrundare av Bolaget.

Utbildning och bakgrund: Doktorsexamen i neurobiologi från Köpenhamns universitet. En av medgrundarna till NeuroSearch A/S och verkade under lång tid som bolagets vice VD och forskningschef. Serieentreprenör som har varit med och grundat och bistått vid grundandet av flera bioteknikföretag, såsom bland annat NsGene A/S, Sophion Bioscience och Atonomics A/S. Medlem i den danska akademin för tekniska vetenskaper och tidigare medlem av styrelsen vid det danska nationella forskningsrådet för oberoende forskning. Författare till fler än 75 vetenskapliga artiklar.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot och CSO i Saniona A/S. Styrelseledamot i 2CureX AB och 2CureX A/S.

Tidigare uppdrag: VD i Saniona. Vice VD, styrelseledamot, Forskningsdirektör och medgrundare av NeuroSearch A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, NSGene A/S, Origio A/S, Zgene A/S, Aktieselskabet af 20. November 2003, Delta Reader A/S, Azign Bioscience A/S, Force Technology, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS och Monta Biosciences A/S.

Innehav i Saniona: 2 344 711 aktier

Antal teckningsoptioner: 161 704 optioner i teckningsoptionsprogrammen TO 2 och TO 3

 

Anita Milland, född 1968, interim CFO på Saniona sedan mars 2020.

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen i företagsekonimi inom redovisning från Niels Brock i Köpenhamn. Mer än 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin inom ekonomi, administration och investor relations.

Övriga pågående uppdrag: Partner och ägere av Jørgensen & Miland Search & Selection ApS.

Tidigare uppdrag: VP för Finans & Administration på Saniona. CFO på NeuroSearch A/S. Styrelsesledamot på NeuroSearch Sweden AB, Poseidon Pharmaceuticals A/S och NsExplorer A/S.

Innehav i Saniona: 11 200 aktier

Personaleoptioner: 12 750

Antal teckningsoptioner: 804 optioner i teckningsoptionsprogrammen TO 2 och TO 3