Styrelse

Enligt Sanionas bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till åtta ledamöter. För närvarande består Bolagets Styrelse av sex ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

 

 

J. Donald deBethizy (född 1950)

Styrelseordförande i Saniona AB sedan 2018                    

Utbildning: Ph.D. och M.Sc. i toxicology från Utah State University och en B.Sc. i biologi från University of Maryland 

Övriga uppdrag: Chairman of Saniona A/S, President of White City Consulting ApS and Board member of Albumedix A/S, argenx N.V. (ARGX BR), Newron Pharmaceuticals SpA (NWRN.SWX), Noxxon Pharma NV (ALNOX.EN Paris) and Proterris, Inc.

Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Santaris Pharma A/S. Arbetande ordförande i Contera Pharma ApS. Styrelseledamot i Asceneuron SA, Biosource Inc., Enbiotix Inc., LigoCyte Pharmaceuticals Inc., Rigontec GmbH, Serendex Pharmaceuticals A/S, Targacept Inc. och Albumedix A/S. Han var också medgrundare av och vd för Targacept, Inc., ett amerikansk bioteknikbolag noterat på Nasdaq, 1997-2012    

Antal aktier: 0

Antal teckningsoptioner: 217 625

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Jørgen Drejer (född 1955)

Styrelseledamot i och CSO för Saniona AB. Medgrundare av bolaget og Vd från 2014-2020.

Utbildning: Ph.D. i neurobiologi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot och CSO i Saniona A/S. Styrelseledamot i 2CureX AB och 2CureX A/S.

Tidigare uppdrag: VD i Saniona. Vice VD, styrelseledamot, Forskningsdirektör och medgrundare av NeuroSearch A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, NSGene A/S, Origio A/S, Zgene A/S, Aktieselskabet af 20. November 2003, Delta Reader A/S, Azign Bioscience A/S, Force Technology, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS och Monta Biosciences A/S.

Antal aktier: 2 344 711

Antal teckningsoptioner: 161 704 optioner i teckningsoptionsprogrammen TO 2 och TO 3

Anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Anna Ljung (född 1980)

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet sedan 2018

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Vd i Moberg Pharma AB

Tidigare uppdrag: CFO på Moberg Pharma AB, CFO på Athera Biotechnologies AB, CFO på Lipopeptide AB och oberoende konsult inom teknologilicensiering

Antal aktier: 0

Antal teckningsoptioner: 8 000

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

Carl Johan Sundberg (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning: Doktor i medicin

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Professor vid afdelningen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, Stockholm. Styrelseledamot i Cobra Biologics Holding AB, Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB och Medkay Konsulting AB, bolagsman i Medkay Konsulting HB. Forskningsansvarig vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet, medlem i International Olympic Committee's Medical commission och vald medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskabsakademien (IVA)

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Alfta Rehab Holding AB, KI Management AB, KI Management Partners AB, Karolinska Development AB och NsGene A/S

Antal aktier: 0

Antal teckningsoptioner: 8 000

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

Edward C. Saltzman (född 1955)

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Examen från New York University

Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande för Cello Health BioConsulting, tidigare Defined Health, efter att ha lett försäljningen av Defined Health till Cello Health under 2017. Fungerar som en venture rådgivare till Israel Biotech Fund och är styrelsesledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd.

Antal aktier: 0

Antal teckningsoptioner: 4 000

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare