Styrelse

Enligt Sanionas bolagsordning ska styrelsen bestå av tre till åtta ledamöter. För närvarande består Bolagets Styrelse av sex ledamöter, inklusive styrelseordföranden.

 

 

J. Donald deBethizy (född 1950)

Styrelseordförande i Saniona AB sedan 2018                    

Utbildning: Ph.D. och M.Sc. i toxicology från Utah State University och en B.Sc. i biologi från University of Maryland 

Övriga uppdrag: Chairman of Saniona A/S, President of White City Consulting ApS and Board member of Albumedix A/S, argenx N.V. (ARGX BR), Newron Pharmaceuticals SpA (NWRN.SWX), Noxxon Pharma NV (ALNOX.EN Paris) and Proterris, Inc.

Tidigare uppdrag: Vd och koncernchef i Santaris Pharma A/S. Arbetande ordförande i Contera Pharma ApS. Styrelseledamot i Asceneuron SA, Biosource Inc., Enbiotix Inc., LigoCyte Pharmaceuticals Inc., Rigontec GmbH, Serendex Pharmaceuticals A/S, Targacept Inc. och Albumedix A/S. Han var också medgrundare av och vd för Targacept, Inc., ett amerikansk bioteknikbolag noterat på Nasdaq, 1997-2012    

Antal aktier: 0 (0)

Antal teckningsoptioner: 217 625 (0)

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Jørgen Drejer (född 1955)

Styrelseledamot i och Vd för Saniona AB sedan 2014 och medgrundare av bolaget

Utbildning: Ph.D. i neurobiologi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i och Vd i Saniona A/S. Styrelseledamot i 2CureX AB

Tidigare uppdrag: Vvd, forskningsdirektör och en av grundarna av NeuroSearch A/S. Styrelseordförande i Delta Reader A/S. Styrelseledamot i Atonomics A/S, Delta, NsGene A/S, Origio A/S, Poseidon Pharmaceuticals A/S, ZGene A/S, Azign Bioscience A/S, Ellegaard Göttingen Minipigs ApS och Monta Biosciences A/S

Antal aktier: 2 344 711 (2 344 711) privatägda

Anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Anna Ljung (född 1980)

Styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet sedan 2018

Utbildning: M.Sc. i Economics and Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. CFO på Moberg Pharma AB

Tidigare uppdrag: CFO på Athera Biotechnologies AB, CFO på Lipopeptide AB och oberoende konsult inom teknologilicensiering

Antal aktier: 0 (0)

Antal teckningsoptioner: 4 000 (0)

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Claus Bræstrup (född 1945)

Styrelseledamot sedan 2014, styrelseordförande under 2014-2018 och en av grunderna av bolaget

Utbildning: Doktor i medicin kandidatexamen i biokemi

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Styrelseledamot i Evotec AG och vd för Kastan ApS

Tidigare uppdrag: VD i H. Lundbeck A/S, vvd för forskning och utveckling i H. Lundbeck A/S. Vd i Nordic Biotech General Partner II ApS. Styrelseordförande i Probiodrug AG. Styrelseledamot i Santaris Pharma A/S, Gyros AB, Bavarian Nordic A/S och Evolva Holding SA

Antal aktier: 735 700 (735 700) privatägda

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

Carl Johan Sundberg (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning: Doktor i medicin

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Saniona A/S. Professor vid afdelningen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet, Stockholm. Styrelseledamot i Cobra Biologics Holding AB, Arne Ljungqvist Anti-doping Foundation AB och Medkay Konsulting AB, bolagsman i Medkay Konsulting HB. Forskningsansvarig vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet, medlem i International Olympic Committee's Medical commission och vald medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskabsakademien (IVA)

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Alfta Rehab Holding AB, KI Management AB, KI Management Partners AB, Karolinska Development AB och NsGene A/S

Antal aktier: 0 (0)

Antal teckningsoptioner: 4 000 (0)

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare

 

 

 

Edward C. Saltzman (född 1955)

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Examen från New York University

Övriga uppdrag: Arbetande styrelseordförande för Cello Health BioConsulting, tidigare Defined Health, efter att ha lett försäljningen av Defined Health till Cello Health under 2017. Fungerar som en venture rådgivare till Israel Biotech Fund och är styrelsesledamot i Vidac Pharmaceuticals Ltd.

Antal aktier: 0 (0)

Antal teckningsoptioner: 0 (0)

Ingen anknytning till ledningen, bolaget eller större ägare