Revisorer

Årsstämman 10 maj 2016 beslutade att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab är revisionsbolag för danska dotterbolag Saniona A/S.

De nuvarande revisorerna ansvariga är:

Saniona AB (Publ)

Elna Lembrér Åström, Deloitte AB
   

Saniona A/S

Thomas Hermann, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab