Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat en Revisionsutskott. Ledamöterna är Anna Ljung och Carl Johan Sundberg. Anna Ljung är ordförande.