Proximagen programmet för behandling av neurologiska sjukdomar

Saniona har ingått ett upptäckts- och utvecklingssamarbete med Upsher-Smith genom deras helägda brittiska dotterbolag Proximagen. Samarbetet fokuserar på forskning på nya småmolekylära läkemedel för neurologiska sjukdomar, med hjälp av Sanionas expertis inom jonkanaler och relaterade teknologier. Programmet är i preklinisk forskningsfas.