Luc Therapeutics programmet för behandling av ataxi

Saniona har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med Luc Therapeutics. Samarbetet fokuserar på forskning av nya småmolekylära läkemedel för behandling av ataxi. Ataxi är en generell term för en grupp sällsynta genetiska sjukdomar som benämns som ärftliga ataxier. Dessa sjukdomar kännetecknas av dysfunktion eller degeneration av cerebellum (lillhjärnan) – hjärnans rörelse- och samordningscentrum. Patienter med dessa tillstånd utvecklar stora svårigheter att gå, tala och att utföra dagliga aktiviteter. Därför kan dessa försvagande tillstånd allvarligt påverka livskvalitet och livslängd. Ataxi-programmet är världens första riktade pan-ataxibehandling till denna grovt förbisedda patientgrupp. Programmet är i preklinisk utveckling.