AN788 för behandling av depression

AN788 är en ny klinisk kandidat för behandling av egentlig depression. AN788 har en unik dubbel (serotonin-dopamin) profil för återupptagshämning som skiljer sig från de många monoamina återupptagshämmarna. AN788 har administrerats till friska frivilliga i en SAD-studie (Single Ascending Dose) och i en PET-studie och visat en stabil farmakokinetik och gett bindningsgrader för serotonin- och dopamintransportörer som stödjer molekylen som en andra linjens behandling av restsymtom vid egentlig depression, såsom trötthet, överdriven sömnighet och bristande intresse, med en snabbt insättande verkan och minskad sexuell- och kardiovaskulär biverkningsprofil. AN788 är klar för ytterligare Fas 1-studier med en partner eller som investeringsmöjlighet för en spin-out.