AN761 för behandling av kognitiva störningar i schizofreni och Alzheimers sjukdom

AN761 är en nikotinerg α7-agonist som ska utvecklas för kognitionsnedsättning vid schizofreni och Alzheimers sjukdom. AN761 representerar en snabb efterföljare i denna nya läkemedelsklass på en marknad med enorm potential. AN761 har visat stor effekt i flera olika djurmodeller för kognition och visar klar ”target engagement”. De prekliniska toxicitetsstudierna är klara, det finns material för kliniska prövningar och AN761 är klar för Fas 1-studier tillsammans med en partner eller som investeringsmöjlighet för en spin-off.