Partners

 Sanionas läkemedelsforskning bedrivs huvudsakligen på tre sätt:

 

 

Genom egen läkemedelsutveckling i tidig fas.

 

Genom samarbete med andra större läkemedelsbolag

 

● Genom så kallade Joint Ventures.

 

Samarbetena möjliggör att Saniona kan få löpande betalningar i form av licenser, milstolpsbetalningar samt därefter royalty på marknadsförda läkemedel.

 

Saniona samarbetar med: 

 

 

Ataxion Inc.

 

Boehringer Ingelheim GmbH

 

Productos Medix, S.A de S.V

 

● The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research

 

Treatment Research Center (TRC) vid University of Pennsylvania 

 

● Upsher-Smith Laboratories, Inc.